Abakus i undervisningen
: en kvalitativ studie som synliggör lärares erfarenheter med abakus

  • Malin Andersson
  • Robin Lillienberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att synliggöra lärares erfarenheter av att arbeta med abakus i undervisningen och ställa det mot tidigare forskning. I denna studie undersöktes sex lärares erfarenheter utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Forskningens resultat och denna studies resultat från lärare är överens om att abakus ger positiva effekter på elevers inlärning. Båda visar att abakusen utvecklar elevers aritmetiska färdigheter, som att deras beräkningar blir säkrare och snabbare samt att abakusen konkretiserar det abstrakta i matematiken. Lärarna lyfter andra viktiga aspekter som forskningen inte tar upp, så som lustfyllt lärande och vikten av lärarnas roll när abakusen appliceras i klassrummet. Lärarna önskar att de använde abakus mer i sin undervisning än vad de gör idag. 

Tilldelningsdatum2020-sep.-16
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • abakus
  • lärares erfarenheter
  • undervisning
  • lärande
  • matematik

Citera det här

'