Ad hoc-arbete i lärarvardagen med IKT som intention och realitet

 • Agneta Jonsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Lärares vardagliga arbete utförs under ständig press från olika berörda aktörers förväntningar på verksamheten, som till exempel skolpolitiker, skolchefer och brukare. Fokus i denna artikel ligger på de intentioner som finns angående IKT i skolan. Särskilt intresse ägnas även det ad hoc-arbete som utförs under den undervisningsfria tiden och hur lärares användande eller icke-användande av IKT kan förstås utifrån detta. Data är hämtad från en observationsstudie gjord hos fem olika lärare i deras vardagliga arbete från år 4 i grundskolan till år 12 i gymnasieskolan. Resultaten pekar på hur den stora andelen ad hoc-arbete påverkar lärares möjligheter att hantera den offentliga diskursens intentioner med IKT. Diskussionen utgår från ett organiseringsperspektiv för att förstå svårigheter såväl som möjligheter där lärares IKT-kompetens, adekvat utrustning och att planera sin planeringstid framträder som särskilt betydelsefullt.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarola Aili (Handledare)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • lärare
  • ad hoc
  • ikt

  Citera det här

  '