AI:s inverkan på revisionsprocessen
: En kvalitativ studie av revisorers perspektiv på implementeringen av AI

 • Fatima Ali
 • Kawther Mousa

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Under de senaste åren har användningen av Artificiell Intelligens blivit mer central
än tidigare. Revisionsarbetet förväntas fortsätta att utvecklas, med rutinmässiga
uppgifter som succesivt ersätts av AI. Många revisionsbyråer har integrerat AI som
ett verktyg för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i revisionsprocessen. Trots
detta har forskning lyft bekymmer om att AI kan ta över revisionsyrket genom att ersätta mänskliga revisorer i flera arbetsuppgifter. Denna studie fokuserar på att
undersöka hur AI påverkar revisionsprocessen och hur revisorer ser på AI. En
kvalitativ metod har använts för att samla in data, där semistrukturerade intervjuer med fyra revisorer har bidragit till en analys och förståelse för ämnet. Resultaten från studien visar att AI har förändrat de tre faserna i revisionsprocessen där AI har möjliggjort en ökad effektivitet och noggrannhet.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare), Heléne Tjärnemo (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Revisor
 • Revisionsprocessen
 • AI
 • Artificiell Intelligens
 • Attityder

Citera det här

'