"Aktivitet Äldre" - Ett sätt för personalen att uppmuntra de äldre till ett aktivare liv

 • Anders Forsberg
 • Ola Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens Sverige är ca 17 procent av befolkningen 65 år och äldre. Andelen äldre i befolkning ökar allt mer. Grundläggande för en bibehållen hälsa och livskvalitet hos äldre, är att de har en hög fysisk, psykisk och social aktivitetsnivå. Projekt ”Aktivitet äldre” i Eslövs kommun har som mål att erbjuda de boende på äldreboenden i kommunen möjlighet till ett större och bredare utbud av aktiviteter samt att varje enskild individ, som är delaktig i projektet, ska få tänka, tala och gå varje dag.

  Syftet med studien är att undersöka hur den anställda personalen på äldreboenden i Eslövs kommun, genom projektet ”Aktivitet äldre”, anser att de har blivit påverkade av projektet samt hur de har klarat att implementera projektets tankar i sitt arbete. Datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning på samtliga äldreboenden i Eslövs kommun. I resultatet framkom det att personalen på äldreboenden vill vara, men ej har varit, delaktiga i projekt som genomförs på äldreboenden. Det fanns ett samband mellan bra information och förståelse av syftet med projektet. Ett samband fanns även mellan en känsla av meningsfullhet och god arbetsgemenskap. Slutsatserna, visade att det krävs ett kontinuerligt samarbete mellan aktörerna inom projektet, samt att personalen utvecklar en stark KASAM och den kompetens som krävs för att etablera projektet. Vi anser att folkhälsopedagogen har en viktig roll i ett förändringsarbete, med syfte att genomföra projekt inriktade mot förbättrad hälsa och meningsfull tillvaro för äldre på äldreboende och personal inom äldreomsorgen. Det krävs ett effektivt samarbete mellan delaktiga aktörer och oss folkhälsopedagoger.

  Nyckelord: Hälsa, äldre, personal, aktivering, kompetens, lärande, KASAM, empowerment

  Tilldelningsdatum2005-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '