Aktivitetsbaserad matematik - finns den? En observationsstudie gjord i fem förskoleklasser

 • Maria Hising
 • Sofie Lindh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka om aktivitetsbaserad matematik förekommer i förskoleklasen. Undersökningen genomfördes i fem förskoleklasser, fyra av dessa i två småstadskommuner i södra Sverige och en på en svensk skola i Europa. Observationer användes som undersökningsmetod och observatörerna var okända för barnen i de observerade klasserna. Resultatet från undersökningen visade att aktivitetsbaserad matematik användes i tre av de fem förskoleklasserna. I en av de två förskoleklasser som inte visade något exempel på aktivitetsbaserad matematik, gav observationen information om att den fortsatta aktiviteten skulle innehålla matematik som var aktivitetsbaserad. Teoretikerna i undersökningen menar att pedagogen ska använda matematiken som finns i vardagen. Pedagogen ska också vara en inspiratör och utmanare för barnen. För att göra arbetet så konkret och tydligt som möjligt bör det laborativa materialet användas i matematikundervisningen. Allt för att underlätta för barnens fortsatta lärande.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '