Akupunktur
: Patienters upplevelser av akupunkturbehandling vid migrän - en litteraturstudie

 • Anneli Johnsson
 • Heléne Orest

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Migrän räknas till en av våra vanligaste folksjukdomar och förekommer hos cirka 10% av befolkningen. Patienter som provade akupunkturbehandling hade oftast positiva upplevelser och erhöll god smärtlindrande effekt. De upplevde en känsla av att återfå kontrollen över sitt liv. Syfte: Att belysa migränpatientens upplevelse av akupunkturbehandling vid migrän. Metod: Litteraturstudien baserades på totalt tio vetenskapliga kvantitativa och kvalitativa studier. Resultat: Två olika kategorier utkristalliserades, upplevelser av effekter vid akupunktur samt upplevelser under och av akupunkturbehandlingen. Patienterna beskrev färre och kortare migränattacker och för en del upphörde de helt. Den psykiska hälsan förbättrades. Det var svårt för patienterna att skilja på riktig akupunktur eller om de fick sham vid behandlingstillfällena och det visade sig att även sham akupunktur hade positiv effekt. Diskussion: Det behövs fler och bättre studier för att säkerställa akupunkturens vetenskapliga effekt och upplevelse av smärtlindring vid migrän. Akupunktur bör övervägas som behandling för de patienter som önskar eftersom goda effekter och upplevelser av smärtlindring finns. Slutsats: Flertalet patienter hade positiva upplevelser och var positiva till akupunktur som komplementär behandling.

  Tilldelningsdatum2011-juni-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnita Björnberg (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • akupunktur
  • effekt
  • migrän

  Citera det här

  '