Algoritmen som hjälper vid tidsplanering
: ett stöd för personer med ADHD

  • Nikolaj Månsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie avhandlar vilka behov som personer med ADHD har av digitala hjälpmedel, vilka hjälpmedel som finns tillgängliga på marknaden, samt vilka råd som finns att tillgå vid utveckling. Då studien syftar bidra med en utformning av ett digitalt verktyg som stödjer dessa individer i tidsplanering, så utförs även en litteraturstudie över hur sannolikhetsberäkning kan användas för att planera och förutsäga utgång av aktiviteter. En enkätstudie genomförs där personer diagnosticerade med ADHD får svara på frågor om vilka problem som de upplever vid planering, vilken erfarenhet som de har av planering med digitala hjälpmedel, samt vilka önskemål som de har på funktioner hos en applikation som stödjer planering. Studiens metoddel utreder även om det finns möjlighet att använda sig av tidigare insamlade dataset över en populations arbete med aktiviteter, samt metod för att samla in ny data. I studiens resultatdel presenteras en applikation för tidsplanering för den målgrupp som personer med en ADHD-diagnos utgör. Denna applikation är baserad på studiens litteraturstudie och resultatet av dess enkätstudie. I studiens del för diskussion avhandlas vilket behov som målgruppen beskriver, ett förslag på utformning av digitalt verktyg, vilka uträkningar som har varit aktuella för att användare ska få ut så mycket som möjligt av ett planerat arbetspass, samt hur långt ett produktivt arbetspass kan vara.

Tilldelningsdatum2019-okt.-09
OriginalspråkSvenska
HandledareDaniel Einarson (Handledare) & Kamilla Klonowska (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Informatik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Nyckelord

  • digitala hjälpmedel
  • bayes teorem
  • adhd

Citera det här

'