ALKOHOLBRUK och ARBETSLIV - En studie av attityder till alkoholbruk i anslutning till arbetet

 • Mikael Björk
 • Anna Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Gränserna mellan arbete och fritid har tunnats ut. Alkohol i relation till arbete har blivit vanligare, beroende på förändringar i alkoholattityden. Även organisationer har anammat alkoholen som ett sätt att umgås framförallt genom ”afterwork”. Arbetsplatser är dåliga på att informera ut sin alkoholpolicy. I undersökningen visade det sig att de flesta inte kände till en sådan. En väl förankrad policy kan vara en hjälp i det förebyggande alkoholarbetet. Denna studie har undersökt vuxenstuderande (n=100) på ett lärcenter i syfte att beskriva attityder gentemot alkohol i samband med utförande av arbete, under arbetstid och i anslutning till arbete. Kvantitativ metod har använts genom en enkät. Studiens resultat pekar på nolltolerans till alkohol under arbetstid. Resultatet visar även ett positivt ställningstagande till alkoholtester vid godtagbara skäl. Undersökningen visar på att det finns skillnader mellan människor och deras attityder beroende på kön, ålder och livssituation.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '