Alléer i Östergötlands län
: alléers utbredning och förändring mellan 1868-1877 och idag

  • Fanny Cardegård

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Alléer är ett landskapselement som består av både natur och kultur och som planterats av människan av olika skäl. Sveriges alléer minskar och därför önskar Trafikverket och Riksantikvarieämbetet ta fram ett nationellt underlag för alléer. I Östergötland saknas en sammanställning av alléer under historisk tid därför är studiens syfte att undersöka alléers utbredning och kontinuitet i Östergötland från 1868 fram till idag. Resultatet visade att alléer i länet ökat idag jämfört med perioden 1868–1877. Alléer har störst förekomst i slättbygden. Alléer vid gods- samt bruk hade förändrats minst från perioden 1868–1877 till idag vilket troligen beror på att alléer vid gods och bruk redan var vanliga under perioden 1868–1877. Infartsalléer till gårdar har ökat i bygderna sedan perioden 1868–1877 vilket kan kopplas till skiftesreformerna som förändrade landskapet under slutet av 1800-talet och gav upphov till alléplanteringar i länet. Hos dagens alléer är alléer med blandade trädslag främst förekommande.

Tilldelningsdatum2018-mars-29
OriginalspråkSvenska
HandledarePatrik Olsson (Handledare), Henrik Svensson (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Botanik (10607)
  • Historia (60101)

Nyckelord

  • allé
  • gis
  • landskapsvetenskap
  • kartstudie

Citera det här

'