Allas rätt till lika bemötande i vården
: en allmän litteraturöversikt om homosexuella personers upplevelser i vården

 • Karin Dessner
 • Malin Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Rättigheterna för homosexuella personer har på senare år förbättrats, men inom vården förekommer fortfarande heteronormativa antaganden.

  Syfte: Belysa homosexuella personers upplevelser av mötet med vården.

  Metod: Allmän litteraturstudie. Nio vetenskapliga artiklar av kvalitativ karaktär analyserades.

  Resultat: Det framkom både positiva och negativa upplevelser i mötet med vården. Resultatet presenteras i de två huvudkategorierna ”Diskriminering och stigma” och ”Respekt”.

  Slutsats: För att fler ska få en positiv upplevelse i mötet med vården är det viktigt att som sjuksköterska vara öppen för olika familjekonstellationer och inte göra heteronormativa antaganden.

  Tilldelningsdatum2014-aug.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritta-Lena Engström (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • homosexuell
  • patient
  • sjuksköterska
  • litteraturöversikt

  Citera det här

  '