Allmänna matematiksvårigheter och dyskalkyli i årskurs 4-9 - ur ett specialpedagogiskt perspektiv

 • Ingela Larsson
 • Ståhl Krogness Cecilia

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt arbete är att undersöka hur specialpedagoger i år 4-9 kan arbeta med elever som har matematiksvårigheter. Vi vill också ta reda på vilka metoder specialpedagoger kan använda i sitt dagliga arbete. Vilken är specialpedagogens roll i detta sammanhang med tanke på elever med matematiksvårigheter och dyskalkyli? Med hjälp av semistrukturerade intervjuer och litteratur har vi sökt fördjupade kunskaper utifrån vårt syfte med vårt arbete. I litteraturdelen lyfter vi fram olika områden som har haft betydelse för vårt arbetes genomförande såsom matematikinlärning, pedagogiska hjälpmedel, utredningsmaterial och specialpedagogens roll. Vi har fått en sammanhållen information med utgångspunkt från våra intervjuer och därtill har litteraturen fungerat som en betydelsefull information. Våra resultat pekar på att det är skillnad på hur specialpedagogerna arbetar på högstadiet och mellanstadiet. Specialpedagogerna på mellanstadiet har inte särskild insyn i hur specialpedagogerna arbetar på högstadiet gentemot ämneslärarna i matematik. Specialpedagogerna på mellanstadiet har en tätare kontakt med klassläraren jämfört med specialpedagogerna på högstadiet och ämneslärarna i matematik.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '