"Alltså i tjuv och polis brukar jag lära mig vad poliser gör"
: Barns perspektiv på lek och lärande i förskolan.

 • Dalida Kuruglic
 • Amanda Nieminen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Enligt förskolans läroplan ska lek och lärande integreras i verksamheten och att utgå från barns perspektiv är en central del. Inom forskning i förskolan undersöks oftast pedagogers perspektiv och därför är syftet med denna studie att uppmärksamma hur barn uppfattar begreppen lek och lärande samt om och i så fall hur de beskriver samband mellan dessa. För att syftet skulle uppnås genomfördes en kvalitativ studie baserad på gruppintervjuer med barn på en förskola. Studiens resultat visar att barn i förskolan främst beskriver lek som något lustfyllt där fantasin används. Samspel och grovmotoriska aktiviteter utomhus belyses även som viktiga aspekter i leken. Lärandet beskrivs som något lustfyllt men även som något som kan vara svårt och därför kräver träning. Lärande relateras till grovmotoriska aktiviteter, språkutveckling, finmotorik, samspel samt normer och värden. Barn ser lek och lärande som integrerade begrepp då de beskriver olika exempel på när de leker och lär sig samtidigt. Lustfylldhet, samspel och grovmotoriska aktiviteter är framstående i diskussionen kring både lek och lärande.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEva Borgfelt (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • barns perspektiv
  • lek
  • lärande
  • samband
  • förskola

  Citera det här

  '