Alternativ och kompletterande kommunikation
: AKK

 • Ann-Sofie Pettersson
 • Maria Tagesson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

   

  Abstract

  Syftet med följande arbete är att undersöka vad AKK är och hur det används av specialpedagoger i pedagogiska verksamheter, 0-12 år.

   

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om AKK. Med hjälp av intervjuer med specialpedagoger ville vi undersöka deras roll vid användandet av AKK. Vi ville även se vilken AKK och vilka hjälpmedel som används i pedagogiska verksamheter och i vilka situationer.

   

  Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att AKK används på ett medvetet sätt av de specialpedagoger som har barn/elever med ett uttalat behov av AKK. Bilder är det AKK-sätt som alla intervjupersoner använder och datorn är det mest använda hjälpmedlet. Den specialpedagogiska rollen när det gäller AKK består av en viss bedömning av barns/elevers kommunikation och språk, handledning av andra pedagoger samt att hålla sig uppdaterad om vad som finns och vilka nyheter inom området som kommer.

   

  Ämnesord: AKK, kommunikation, specialpedagogens roll

  Tilldelningsdatum2010-juli-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePersson Ann-Elise (Handledare) & Ohlin Christer (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • akk
  • alternativ kommunikation
  • specialpedagogens roll

  Citera det här

  '