Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) - Närståendes upplevelser av bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal
: En allmän litteraturöversikt

  • Louise Olsson
  • Ida Thomasson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en degenerativ sjukdom som dödar motorneurotiska celler i hjärna, hjärnstam och ryggmärg. Det finns idag ingen bot för sjukdomen och behandlingen består av att lindra symtom. Sjukdomen påverkar inte bara personen med ALS utan även närstående. Bemötande är en viktig del av vården och borde inkludera närstående genom ett familjecentrerat förhållningssätt.

Syfte: Syftet var att beskriva hur närstående till personer med ALS upplever vårdpersonalens bemötande inom hälso- och sjukvården.

Metod: Metoden var en allmän litteraturöversikt som baserades på kvalitativa artiklar. Analysen gjordes enligt Fribergs (2022b) femstegsanalysmodell.

Resultat: I närståendes möte med sjukvårdspersonal uppstår olika känslor och upplevelser. Dessa känslor och upplevelser beskrivs under fyra teman: respekt, delaktighet, förväntningar om stöd från vården samt meningsfullhet.

Diskussion: Metoden har diskuterats utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Från ett familjecentrerat perspektiv har följande tre fynd lyfts fram: Vårdpersonalen brister i att ge stöd till närstående, vårdpersonalens empatilösa attityder samt kunskap är grunden till en god vårdupplevelse. Litteraturöversikten kan vara av betydelse för vårdpersonal som möter närstående.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • ALS
  • närstående
  • upplevelse
  • bemötande
  • vårdpersonal

Citera det här

'