An analysis of continuous consistency models in real time peer-to-peer fighting games

  • Martin Huynh
  • Fernando Valarino

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-juni-11
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare) & Eric Chen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'