An expected journey
: conceptualizing a holistic approach for user interactions with fully autonomous vehicles

Examensarbetets titel i översättning: En förväntad resa: konceptualisering av ett holistiskt tillvägagångssätt för användarinteraktioner med helt autonoma fordon
 • Sandra Arndtsson
 • Jack Blossby
 • Eric Geldern

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Autonoma fordon anses vara en växande industri och utvecklingen mot helt autonoma fordon pågår i en snabb takt. Medans forskning inom autonoma fordons design och användarupplevelse främst har fokuserat på användares behov, hävdar vi att det saknas en holistisk översikt över potentiella användarinteraktioner före, under och efter en resa med ett helt autonomt fordon. Denna studie undersökte därför hur ett designkoncept teoretiskt skulle kunna underbyggas och visualiseras för att stödja ett holistiskt tillvägagångssätt för start-till-slut användarinterkationer före, under, och efter en resa med ett helt autonomt fordon. Designkonceptet skapades och utvärderades genom att tillämpa metoden för konceptdriven designforskning, och deltagarna upplevde att det sammanhängande tillvägagångssättet var hjälpsamt för att öka deras övergripande förståelse för tekniken i helt autonoma fordon. Resultatet visade även på ett behov av ytterligare användarinteraktioner som kan vara nödvändiga för att användare skall kunna ta sig till sig tekniken, och vi fann att ett holistiskt tillvägagångssätt kan appliceras för framtida forskning inom användarinteraktioner med helt autonoma fordon.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • FAV användarinteraktioner
 • Helt autonoma fordon
 • Delade autonoma fordon
 • FAV användarupplevelse
 • SAE level 5
 • Autonom mobilitet-på-begäran
 • AMoD
 • FAV översikt

Citera det här

'