An investigation of Audit Expectation Gap in the Public Sector in Sub-Saharan Africa
: the Case of The Gambia

 • Lamin Colley
 • Timothy Timdy Gaye

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2020-juni-24
  OriginalspråkEngelska
  HandledareGuiseppe Grossi (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - Revision och styrning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '