An Investigation of Topic Sentences in Chinese Students’ Argumentative Essays
: A Multidimensional Probe

 • Weijie Chen

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-sep.-23
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJane Mattisson (Handledare) & Gunilla Lindgren (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)

  Citera det här

  '