Analys av gymnasieelevers frukostvanor

 • Josefin Hansson
 • Nicole Hånell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  När man studerar är det viktigt att kunna koncentrera sig för att tillgodogöra sig sin utbildning. Med en bra frukost kan man öka sin koncentrations- och prestationsförmåga. Det är därför viktigt att äta en hälsosam frukost. För att jämföra hur hälsosam frukostarna är har Nordiska Näringsrekommendationernas stoppljus används för att klassificera livsmedel efter hälsosamhet.

  Undersökningen omfattade 155 elever på gymnasiet från olika inriktningar. De svarade på en enkätundersökning angående sina frukostvanor. Syftet med undersökningen var att studera om det finns någon skillnad mellan elevers frukostvanor kopplat till om de studerar yrkesförberedande eller högskoleförberedande program. Studien syftade också till att undersöka hälsosamheten i frukostarna.

  Resultatet visar att andelen elever som inte äter frukost är ungefär en fjärdedel och andelen skiljer sig inte mellan grupperna. I studien visade det sig också att de som studerar högskoleförberedande program äter en högre grad av hälsosamma livsmedel, klassificerade som gröna i NNR:s stoppljus. Eleverna hade i genomsnitt lika fördelning av livsmedel som bör ökas, bytas ut och begränsas, i sina frukostar. Alltså behöver många minska sitt intag av livsmedel som bör begränsas och öka intaget av de livsmedel som är mer hälsosamma. 

  Tilldelningsdatum2017-sep.-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKarin Wendin (Handledare) & Viktoria Olsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Näringslära (30304)

  Nyckelord

  • frukostvanor
  • gymnasieelever
  • tonåringar

  Citera det här

  '