Andraspråksinlärning – betydelsen av naturlig inlärning hos andraspråkselever

 • Beata Ruzsovics
 • Linda Henriksson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet handlar om andraspråksinlärning och olika sätt att undervisa andraspråkselever. Vår litteraturgenomgång visar att naturliga inslag i undervisningen kan främja språkinlärningen. Med naturliga inslag i undervisningen menar vi att lärarna ger eleverna många och rika möjligheter att prata om sådant som ligger nära elevernas vardag och erfarenheter. Vårt syfte har varit att undersöka om lärare använder sig av naturliga undervisningssituationer i klasserna i så stor utsträckning som de tycker att de gör. För att få svar på vår frågeställning har vi varit ute och observerat olika klassrumssituationer och intervjuat klasslärarna på två olika skolor. De aktiviteter vi observerade delade vi upp i naturlig respektive ej naturlig inlärning. Resultatet vi fick fram visar att lärarna är medvetna om att naturliga situationer leder till språkinlärning och att de även använder dessa i stor utsträckning: tio av de tolv aktiviteter vi observerade klassades som naturliga då eleverna oftast fick arbeta utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '