Anknytning och Idrott
: trygg-bas script och möjligt sporttävlingsscript hos idrottsaktiva skolbarn och samband med föräldrainvolvering i barnets idrott

 • Anita A. Sörlie

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Trygg-bas scripts är mentala anknytningsrepresentationer som bildas och utvecklas hos individen utifrån dess samvaro med anknytningsperson(er). Studiens syfte var att undersöka förekomst av idrottsrelaterade (tävlings) script och sambandet mellan trygg-bas styrka i barnens eventuella sporttävlingsscript, trygg-bas generellt och koherens i barnets anknytningsrepresentation. Dessutom söktes förståelse för barns och föräldrars involvering och upplevelse av barnets idrottsaktivitet. Föräldrapress undersöktes från både barn- och föräldraperspektiv. Slutligen diskuterades samband mellan barnets anknytning och föräldrapress. Barnen testades för scriptkunskap (Secure Base Script Test, SBST; Psouni & Apetroaia, 2011), samt blev intervjuade (Friends and Family Interview, FFI; Steele & Steele, 2005). Idrottsenkäter besvarades av barn och föräldrar. Idrottsaktiva skolbarn i åldern 9-12 år (N = 86) och föräldrar (N = 74) deltog. Nivåerna av föräldrapress är låga, dock något högre sett från barnens perspektiv. Signifikanta, negativa korrelationer mellan trygg anknytning och föräldrapress rapporteras. Föräldrarnas sensitivitet och/eller barnens balanserade emotionssystem kan vara förklaringar. Samband mellan barnens generella trygg-bas scripts och ett sporttävlingsscript rapporteras. Scriptkunskap för att tackla sporttävlingar var högre för trygga än för otrygga barn (F(1,40) = 5.05, p = .03, partiell η2 = .11). Vilket tyder på att tryggt anknutna barn har en trygg-bas kunskap som är nyttig i idrottssituationer, vilket framhäver anknytningsteorins relevans för sportpsykologi.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElia Psouni (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • anknytning
  • trygg-bas script
  • mellanbarndomen
  • föräldrapress
  • idrott
  • ffi

  Citera det här

  '