Anmäler jag så är det mitt namn och då känner jag mig obehaglig till mods
: En studie om förskolepersonals upplevelser kring anmälningsplikten gällande barn som far illa

 • Susanne Schroeder
 • Jeanette Hedeblad

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Tilldelningsdatum2009-aug.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlott Mulder (Handledare) & Vesa Leppänen (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • förskolepersonal
  • barn som far illa
  • anmälningsplikt

  Citera det här

  '