Anmälningsplikt i skolan - när, var och hur?

 • Mariana Gadd
 • Charlotte Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har arbetat med anmälningsplikten för pedagoger. Inom detta berör vi när det räknas som att ett barn far illa, hur en anmälan görs och hur socialtjänsten går tillväga de behandlar en anmälan. Vi har undersökt vad verksamma pedagoger och lärarstudenter kan om anmälningsplikten. Regeringens proposition om den nya lärarutbildningen säger att lärarstudenter bör vara insatta i FN’s barnkonvention för att kunna försvara barnens rättigheter i skola och samhälle.

  Redan vid misstanke om att ett barn far illa skall en anmälan till socialtjänsten ske. Grundläggande för att en anmälan sker är att pedagogerna vet när det räknas som att ett barn far illa. 100 % av verksamma pedagoger som deltagit i vår undersökning har svarat att de anser att ett barn far illa då det utsätts för sexuella övergrepp samt fysisk misshandel detsamma svarar lärarstudenterna. I dessa avseenden är det ingen som tvekar, men ett barn kan fara illa på många andra vis och av hur verksamma pedagoger besvarat sina enkäter tolkar vi det som att kunskaperna inom detta område brister. Lärarstudenterna hade ett högre procental i deras kunskap om när det räknas som att ett barn far illa. Majoriteten av lärarstudenterna svarade att de fått ingen eller inte tillräcklig utbildning om vad anmälningsplikten står för.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '