Anställningsform och det psykologiska kontraktets inverkan på upplevelsen av anställningstrygghet

 • Madeleine Lundahl
 • Malin Josefsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att mäta skillnader mellan anställningsform och det psykologiska kontraktets påverkan till upplevd anställningstrygghet. Vår studie utfördes med utgångspunkt av Isaksson & Bellaaghs (2005) studie: Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt - förändrade relationer på arbetsplatserna. På Furuboda folkhögskola genomfördes en enkätstudie på assistenter (N= 46). Resultatet visade att anställningsform påverkar upplevelsen av anställningstrygghet. Tillsvidareanställda upplevde en högre grad av anställningstrygghet jämfört med tillfälligt anställda vilket Isaksson & Bellaagh (2005) även konstaterat. Det fanns skillnader mellan tillsvidare och tillfälligt anställdas psykologiska kontrakt. Tillfälligt anställda hade ett högre värde än tillsvidareanställda på det psykologiska kontraktet, även detta visade Isaksson & Bellaaghs (2005) studie. Styrkan på det psykologiska kontraktet minskar med åldern. Anställningstrygghet är inte beroende av styrkan på det psykologiska kontraktet. Anställningstryggheten ökar med åldern och beror på formen av anställningskontraktet.

  Tilldelningsdatum2007-jan-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '