Ansvar, möjligheter och hinder?
: Elever i behov av särskilt stöd ur fristående skolors rektorsperspektiv

 • Anders Forsberg
 • Annica Linhav Persson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Enligt en undersökning som granskar svenska fristående skolors ställningstagande till att ta emot elever med funktionshinder, visar resultatet att var tionde fristående skola nekar funktionshindrade elever plats på skolan. Syftet med följande studie är att undersöka hur rektorer på fristående skolor beskriver sitt ansvar, möjligheter och hinder att ta emot elever i behov av särskilt stöd. Studiens teoretiska utgångspunkter baseras på det relationella och kategoriska perspektivet, vilka är två synsätt att se på elever i behov av särskilt stöd. Studien använder sig av en intervjuundersökning och tre rektorer för tre fristående skolor intervjuas. Enligt Lpo 94 har rektorn huvudansvaret för att elever i behov av särskilt stöd får tillgång till resurser de behöver samt att resurser anpassas efter elevers olika behov. Skollagen poängterar varje barns rätt till utbildning och framhåller även de fristående skolornas rätt att neka elever plats på skolan. Resultatet visar att rektorerna för de fristående skolorna, till övervägande del, beskriver sitt ansvar, möjligheter och hinder att ta emot elever i behov av särskilt stöd i relation till det relationella perspektivet. Ekonomin beskrivs av rektorerna som en central faktor för både ökad möjlighet men även som det största hindret att ta emot elever i behov av särskilt stöd.

  Tilldelningsdatum2010-feb.-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAgneta Ljung Djärf (Handledare) & Ann-Elise Persson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • barn i behov av särskilt stöd
  • elever i behov av särskilt stöd
  • insatser för elever i behov av särskilt stöd
  • integrering av elever i behov av särskilt stöd
  • rektors ansvar
  • specialpedagogiskt stöd
  • syn på elever i behov av särskilt stöd

  Citera det här

  '