Användarfokuserad utveckling av en mellanmålsdryck för skolelever

 • Jesper Nyman
 • Niklas Yin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Examensarbetets syfte var att undersöka preferenser för olika mellanmålsdrycker, avsedda för skolbarn och som enbart var tillverkad av skånska vegetabilier. Ett ytterligare syfte var att studera lärares uppfattningar av elevernas koncentrationsförmåga under lektionstiden innan lunch.

  Som ett första led i att utse tre mellanmålsdrycker till ett preferenstest bland skolelever utfördes två konsensusprofileringar. Första profileringen utfördes med experter inom produktutvecklingsområdet där fyra dryckesprototyper profilerades och den andra profileringen utfördes med en studentpanel där 3 vidareutvecklade prototyper profilerades.

  Preferenstestet utfördes med barn som deltagare för att utse vilken av de tre prototypdryckerna som barnen ansåg som favorit. Favoriten skulle användas till ett projekt vid namn Skolskjutsen.

  För att ta reda på lärares uppfattning kring elevernas koncentrationsförmåga innan lunch utfördes en kvalitativ mailundersökning med sex deltagande lärare.

  Resultatet från profileringarna visade att prototyperna skiljde sig från varandra i fråga om egenskaperna utseende, doft, smak och konsistens. De två utvalda mellanmålsdryckerna från profilering 1 var båda söta och mindre sura, den nya framtagna prototypen som profilerades i profilering 2 ansågs både vara för sur och mindre söt i smaken.

  Preferenstestet visade att barnen signifikant föredrog svartvinbärsdrycken framför mixdrycken i smak, utseende och i helhet. Svartvinbärsdrycken var mer söt och mindre sur i smaken jämfört med mixdrycken. Det var endast ett fåtal av barnen som föredrog mixdrycken som var minst söt och mest sur i smaken.    

  Slutsatsen av preferenstestet är att majoriteten av barnen i studien föredrog drycker som smakar sött och inte allt för surt. För majoriteten av barnen är det smaken som är den avgörande faktorn.

  Lärarna anser att barnen är mest koncentrerade på skoldagens start och är minst koncentrerade sent på eftermiddagen. Lärarna som deltog i studien anser även att barnen är hungriga och mindre koncentrerade timmen innan lunch. De undviker att ha mer krävande lektioner som matte och svenska timmen innan lunchen.

  Tilldelningsdatum2014-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareViktoria Olsson (Handledare), Hanna Sepp (Handledare) & Karin Wendin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsvetenskap (40103)

  Nyckelord

  • profilering
  • preferens
  • barn
  • koncentration
  • lärare
  • elever
  • mellanmål

  Citera det här

  '