Användbara och säkra mobila banktjänster
: en studie med fokus på användaren

 • Caroline Kristoffersson
 • Tim Rix

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Användandet av internet i mobiltelefonen har ökat drastiskt de senaste åren och detta fenomen innebär att människor har tillgång till internet i större utsträckning än förut. De svenska bankerna har tagit tillvara på denna trend genom att utveckla mobila bankapplikationer där de erbjuder sina kunder möjligheten att utföra bankärenden med hjälp av mobiltelefonen. Även om fördelarna med denna tillgång är många, finns det ändå vissa nackdelar. Den mest omtalade nackdelen gällande bankers mobilapplikationer är bristande säkerhet som kan medföra integritetsrisker.

  Utifrån personliga erfarenheter uppstod funderingar kring området användbarhet och säkerhet för bankers mobilapplikationer och dessa funderingar ligger till grund för vårt arbete. Syftet är att undersöka användbarhet och säkerhet för identifikationsmetoder samt användbarhet för hantering av transaktioner i internetbankers mobilapplikationer ur ett användarperspektiv. För att undersöka dessa områden går vi igenom och tar hjälp av teorier och tidigare forskning och dessutom tillämpar vi ett antal metoder. I slutsatsen har vi utifrån resultaten från vår studie sammanställt riktlinjer för hur en banks mobilapplikation bör utformas för att uppfylla användarnas behov och önskemål. 

  Tilldelningsdatum2014-sep.-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMartin Wetterstrand (Handledare), Mårten Pettersson (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Människa-datorinteraktion (10204)

  Nyckelord

  • bank
  • mobilbank
  • mobilapplikation
  • mobiltelefon
  • människa-tekniksystem
  • säkerhet
  • användbarhet
  • användargränssnitt
  • interaktion
  • identitet

  Citera det här

  '