Använder lärare matematiksamtal i sin undervisning? - en intervjuundersökning i skolår 6

 • Caroline Johnsson
 • Jenny Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Under vår lärarutbildning har matematiksamtal behandlats. Syftet med detta arbete blev därför att ta reda på om lärare i skolår 6 använder sig av matematiksamtal i sin undervisning och i så fall hur. Vår definition av matematiksamtal är att det ska vara en dialog, dels mellan lärare och elever, dels elever emellan och att båda parter får göra sin röst hörd utan att bli avbrutna. Vi anser även att fokus ligger på att diskutera och resonera matematik och inte enbart hitta det rätta svaret på en uppgift. Eleverna ska inte vara rädda för att säga hur de har tänkt trots att lösningen eller svaret kan vara fel. Vi intervjuade fem lärare i skolår 6 för att se om de använder sig av matematiksamtal i sin undervisning. Genom intervjuundersökningen framkom det att samtliga lärare använder sig av matematiksamtal i sin undervisning. Två av de intervjuade lärarna använder sig av matematiksamtal på det sätt som bäst överrensstämmer med vår definition av ett matematiksamtal.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '