Användning och effekter av TAKK i förskolans verksamhet
: Användningsområde och pedagogers uppfattningar

 • Anna Ekman
 • Theresé Gybäck

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  I denna studie har vi tittat närmare på i vilka situationer TAKK används i förskolan, samt pedagogernas uppfattning av TAKK i verksamheten. Vi har sökt efter forskning inom området och gjort en enkätstudie där vi ställt frågor till pedagoger som är verksamma inom förskolan. Pedagogernas uppfattningar om arbetet med TAKK har vi sedan jämfört med den forskning vi hittat. Detta för att se om pedagogernas uppfattning stöds av forskningen. Resultatet av enkätstudien visar att pedagogerna ser positiva effekter med användandet av TAKK i verksamheten. Det påvisar att respondenterna ser att TAKK stöttar barnen i deras språkutveckling och underlättar konflikthantering. Minst en pedagog per avdelning har utbildning inom TAKK och antalet utbildade pedagoger ökar stadigt. I resultatet framgår även att barn som saknar det verbala språket kan förmedla sina känslor genom TAKK istället för att bitas och rivas i frustration.

  Tilldelningsdatum2017-maj-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHanna Sepp (Handledare) & Marie Fridberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskola
  • kommunikationssvårigheter
  • pedagog
  • takk
  • teckenspråk
  • tvåspråkighet
  • babytecken

  Citera det här

  '