Användning och icke-användning av kosttillskott
: En mixed methods-studie bland individer som tränar på gym

 • Kajsa Moberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Träningstillskott inkluderar tillskott av enskilda näringsämnen och prestationshöjande medel och används flitigt i gymvärlden. Tidigare forskning har undersökt vilka faktorer som spelar roll för användning av tillskott, men saknar en djupare insikt om varför dessa mönster uppstår.Syftet var att undersöka avgörande faktorer för användning av träningstillskott bland individer som tränar på gym samt undersöka hur en grupp gymtränande individer använder, uppfattar och ser på träningstillskott. En mixed methods explanatory sequential design användes. Fas 1 bestod av en onlineenkät. Fas 2 utgjordes av sex semistrukturerade intervjuer som undersökte varför träningstillskott används respektive inte används samt förväntningar och uppfattningar gällande träningstillskott bland tränande individer. 85 individer deltog i enkäten. 68 procent använde träningstillskott regelbundet, men inga av de faktorer för användning som identifierats i tidigare forskning kunde bekräftas. Intervjuerna visade att tillskott användes av bekvämlighetsskäl och för att försäkra individen om ett tillräckligt näringsintag, medan icke-användare uttryckte otillräcklig kunskap och uppfattade tillskott som ineffektiva och onödiga. Inga prediktorer för användning av träningstillskott kunde bekräftas, men både användare och icke-användare värderar hälsoansvar högt i sitt beslut gällande användning av träningstillskott. Användare anser tillskott vara effektiva och bekväma komplement och ersättare i kosten. Icke-tillskottsanvändare uppfattar tillskott som onödiga, ineffektiva och mindre njutningsfulla än mat. På grund av ett litet urval behövs fler studier inom området för att få en tydligare bild av hur träningstillskott används av målgruppen.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Rothenberg (Handledare) & Karin Wendin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Näringslära (30304)

  Nyckelord

  • idrottsnutrition
  • tillskottsanvändning
  • gymträning
  • matval
  • mixed methods
  • explanatory sequential design

  Citera det här

  '