Används utvecklingssamtal till att också utveckla ledarskapet?

 • Annika Salomonson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med min studie är att försöka ta reda på hur några ledare tänker omkring möjligheterna att utveckla sitt eget ledarskap genom utvecklingssamtal. Oftast tycks det vara medarbetaren som står i centrum för utveckling och förbättring när utvecklingssamtal hålls. Kvalitativa intervjuer med fem ledare, som genomför utvecklingssamtal med sina medarbetare, har genomförts. Resultatet visade att ledarna inte använder utvecklingssamtalet till att fokusera sitt eget ledarskap. Ledarna poängterade vikten av att hålla en ömsesidig dialog, men betonade att man genom den ville ge medarbetarna utrymme att föra fram förslag på hur de ville förbättra sin arbetssituation till exempel. Ledarnas uppfattning om sin egen roll rimmar väl med den traditionella synen på ledarskapet. Tid för självreflektion, självkritik eller diskussioner om intersubjektivitet finner man inte lika viktigt. Även om man ser att möjligheterna kanske kunde finnas.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '