Arbetar pedagogerna i förskolan för att främja tvåspråkiga barns språkutveckling?
: en intervjuundersökning av fem förskollärare

 • Shkendije Krasniqi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I Lpfö 98 (Lärarförbundet, 2001: 28) står det att det är förskolans skyldighet att främja barnens modersmål och det svenska språket. Syftet med detta arbete har därför varit att ta reda på om pedagogerna arbetar i förskolan med att främja barnens första – och andraspråk och i så fall hur. En kartläggning av Skolverket (2003) visade att stödet för de tvåspråkiga barnen inom förskolan var en stor brist. Med min undersökning ville jag följa upp kartläggningen för att se om något har hänt på detta område efter denna. För att få svar på mina frågor har jag intervjuat förskollärare i två olika förskolor. Resultatet jag fick fram, och som har satts i relation till forskning inom området, visar att pedagogerna arbetar mycket med olika pedagogiska hjälpmedel och metoder för att främja barnens andraspråk, men inte förstaspråket. Undersökningen visar alltså att dessa förskolor inte följer läroplanen i ett av avseendena. Detta kan bidra till sämre utbildningsresultat för de tvåspråkiga barnen, förskolorna borde därför engagera sig mer i barnens modersmål för att främja deras utveckling.

  Tilldelningsdatum2005-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '