Arbetslunch - ett sätt att hinna mer, eller en risk för ökad stress?
: en studie om arbetsluncher och dess inverkan på upplevd stressnivå hos kontorsanställda

  • Jenny Nystrand
  • Jenny Borg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Stressen inom arbetslivet är högre än någonsin och allt fler väljer att fortsätta arbeta under lunchrasten, eller att hoppa över den helt, till följd av detta. Det finns tecken som tyder på att synen på lunchrasten som ett tillfälle för återhämtning och vila har förändrats. På vissa håll har lunchrasten blivit ett laddat ämne, både för arbetsgivare och anställda, vilket kan få negativa konsekvenser både för individen själv och för arbetsplatsen. Lunchrasten är oftast en av de längsta rasterna under arbetsdagen och ger kontorsarbetare en chans att koppla bort tankar på sina arbetsuppgifter och kanske även möjlighet att lämna arbetsplatsen för ett miljöombyte och är därmed ett bra tillfälle för återhämtning. Syftet med studien var att undersöka upplevda stressnivåer hos kontorsarbetare efter tre olika typer av lunchsituationer (ledig lunch, arbetslunch inom kontorsbyggnaden samt arbetslunch utanför kontorsbyggnaden), och att med detta bidra med kunskap och information som kan vara till hjälp för både arbetsgivare och anställda i arbetet med att skapa en så gynnsam lunchsituation som möjligt, sett ur ett stressperspektiv. Stress mättes med Depression, Anxiety, Stress Scales DASS-21. Resultatet tyder på att vilken typ av lunchsituation man haft påverkar den upplevda stressnivån efter lunch.

Tilldelningsdatum2019-juni-19
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Johanna Gry Masche-No (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 30 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • stress
  • lunch
  • arbetslunch
  • psychological detachment
  • återhämtning

Citera det här

'