Arbetsro
: En studie om fritidslärares och elevers uppfattningar om arbetsro i fritidshemmet

  • Meriton Istrefi

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidslärare och elever tolkar begreppet arbetsro i fritidshemmet. Anledningen till mitt intresse för arbetsro på fritidshemmet utvecklades när jag insåg att arbetsro är det begrepp som vanligtvis förekommer i klassrummet i form av ämneslektioner, men det existerar inte mycket forskning kring begreppet inom fritidshemmet. På fritidshemmet har eleverna inte liknande krav som i sina ämnen och jag har inte förstått innebörden av arbetsro på fritidshemmet vilket är en viktig faktor som grundar sig på valet av min studie. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer av både fritidslärare och elever kring begreppet arbetsro men även hur fritidslärare arbetar med arbetsro på fritidshemmet. Begreppet arbetsro kommer även att problematiseras utifrån två teoretiska begrepp, makt och demokrati, vilket anses vara ett viktigt underlag i utformandet av studien samt intervjuerna.
Tilldelningsdatum2019-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHelén Persson (Handledare) & Helén Persson (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • arbetsro
  • makt
  • demokrati
  • fritidshem

Citera det här

'