Arbetsteamets kommunikation
: ur ett svenskt sjuksköterskeperspektiv

 • Maria Jönsson
 • Linda Iveborn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Utifrån medarbetarnas olika kompetens och utifrån patientens behov skasjuksköterskan systematiskt leda, prioritera och fördela omvårdnadsarbetet i teamet.Vidare ska sjuksköterskan utvärdera teamets insatser och ha kunskaper omgruppdynamik och med hjälp av detta kunna utveckla gruppen och stärka förmågan tillkonflikthantering och problemlösning inom gruppen. Teamarbete är en viktigkomponent för kommunikation eftersom misstag som begås i vården kan kopplas tillbristande kommunikation och förståelse i teamet. Syfte: Att belysa arbetsteametskommunikation ur ett svenskt sjuksköterskeperspektiv. Metod: Litteraturstudie genomen systematisk innehållsanalys av internationella vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar och en avhandling. Resultatet presenterades utifrån följande sex kategorier: Kommunikation i teamet, kommunikationoch arbetsmönster i teamet, upplevelser av teamarbete, teamarbete och ledarskap,kommunikation i en hierarkisk miljö samt effekter av handledning i teamet. Slutsats: Studien visade att ett tillåtande klimat och ledarskap var viktigt för arbetsteametskommunikation. Det visar att det finns ytterliggare behov av metoder och modeller föratt främja kommunikation och teamarbete.

  Tilldelningsdatum2011-juni-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSuzanna Hägglöf (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • kommunikation
  • teamarbete
  • omvårdnad

  Citera det här

  '