Arbetstillfredsställelse och personlighet
: Har människors personlighet någon betydelse för vad som får dem att trivas på arbetet?

 • Helene Rydström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka om arbetstillfredsställelse påverkas av hygien- respektive motivationsfaktorer samt att ta reda på hur introvert-extrovert personlighet påverkar dessa samband. Studien utgår från Herzbergs arbetsmotivations teori och Furnhams studier av personlighet och arbetstillfredsställelse. En enkätstudie genomfördes på en grupp (N=48) arbetstagare, huvudsakligen kollektivanställda. Resultatet visade att både en hög närvaro av motivationsfaktorer och en hög närvaro av hygienfaktorer gav upphov till hög arbetstillfredsställelse. Detta resultat ger stöd åt Herzbergs teori. Däremot fanns det inga skillnader mellan introverta och extroverta vad gäller i vilken utsträckning arbetstillfredsställelse påverkas av hygien- respektive motivationsfaktorerna. Detta innebär att resultaten i Furnhams studier inte kunde bekräftas. Genom att se till att hygien- och motivationsfaktorer är närvarande på arbetsplatser kan man se till att de anställda trivs, och därmed också höja företagets produktivitet och främja företagets utveckling.

  Tilldelningsdatum2005-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '