ARBETSTILLFREDSTÄLLELSE HOS AMBULERANDE PERSONAL PÅ ETT BEMANNINGSFÖRETAG

 • Helene Schönbeck

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka om de speciella villkor som kommer med en ambulerande anställning i ett bemanningsföretag har någon påverkan på arbetstillfredställelsen. Tidigare forskning har visat på att det finns en del brister inom bemanningsbranschen som inte finns inom traditionella, stationära, arbetsplatser. Många av dessa brister kunde sammankopplas till Herzbergers et. al. (1999) tvåfaktorsteori på vilken undersökningen främst baserades. Den innebär att det på arbetsplatsen finns två olika sorters faktorer som påverkar tillfredställelsen på arbetsplatsen. Hygienfaktorerna som skapar otrivsel när de saknas och motivationsfaktorerna som skapar trivsel när de är närvarande. En enkätstudie genomfördes på ett bemanningsföretag i Stockholm. Tvåfaktorsteorin fick stöd genom att signifikanta samband framkom som visade att motivations- och hygienfaktorerna påverkar arbetstillfredställelsen. Motivations- och hygienfaktorerna var varken höga eller låga. Det sociala stödet däremot visade sig vara högt vilket är ovanligt för branschen. Intressanta samband fanns också med ålder och en önskan att få en stationär anställning

  Tilldelningsdatum2007-jan-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '