Artbestämning av Enterobacteriaceae från vassle med MALDI-TOF MS

  • Hiba Alsaadi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Inledning: Skånemejerier har fått problem med tillväxt av gramnegativa bakterier som tillhörande släktet Enterobacteriaceae i vassle. Den här studien kommer att diskutera arter av Enterobacteriaceae som förekommer i vassle.

Syfte: Artbestämma typer av Enterobacteriaceae i vassle vid formning av ostar, och jämföra två ost linjer, rundost och hushållsost.

Metod: 3M Petrifilm plattor användes för att utföra Enterobacteriaceae analysen. 8 positiva analysprovtagningar användes. Bakterieanalys odlades ut på BHI följt av artbestämning. För identifiering av bakterier användes metoden Matrix-Assisted Laser Desorption- Time- Of- Flight (MALDI-TOF MS).

Resultat/Slutsats: Resultatet från studien visade på förekomst av fem olika arter: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Raoultella ornithinolytica, Citrobacter braakii och Citrobacter freundii. Resultatet visade också att det var ingen korrelation mellan pH värde och förekomst av Enterobacteriaceae, att Enterobacteriaceae kommer mest i sena produktioner jämfört med tidigare produktioner samt att antal Enterobacteriaceae var högre i rundost än hushållsosten.

Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att förekomst av Enterobacteriaceae kan tyda på dålig hygien och/eller kontaminering, att produktionsomgivning och utrustning samt personalhygien behöver kontrolleras.
Tilldelningsdatum2020-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStina-Mina Ehn Börjesson (Handledare) & Kjell Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Biologprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Cellbiologi (10604)

Nyckelord

  • gram-negativa bakterier
  • enterobacteriaceae
  • MALDI-TOF MS
  • ost
  • vassle

Citera det här

'