Artefakter
: I barnens lek

 • Louise Bergman

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Mitt syfte med denna uppsats har varit att studera vilka artefakter barn använder i leken. Jag undersökte vilka olika materiel/redskap som fanns på förskolan och som var tillgängliga för barnen. En annan faktor jag också ville studera var vilka materiel/redskap barnen använde i sin lek och den miljö där de olika lekarna ägde rum. För att få svar på mina frågor har jag studerat barnen i deras lek både inom- och utomhus. Jag har även studerat om det funnits någon skillnad i pojkars och flickors lek och användning av artefakter. I teoribakgrunden har jag beskrivit aktuell forskning och kopplat detta till mitt syfte och mina frågeställningar. För att kunna genomföra mitt arbete valde jag metoden att observera barnen i leken på en Montessoriförskola. Det framkom att barnen i min studie använde olika artefakter i leken, både färdiga leksaker och övriga artefakter såsom ritmateriel, möbler, pinnar, löv etc. Det är viktigt att barnen får använda olika materiel/redskap för att kunna utveckla sin lek. Jag kan också se att det finns en skillnad i när pojkar och flickor leker

  Tilldelningsdatum2010-mars-01
  OriginalspråkEngelska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • artefakter
  • lek
  • montessorimateriel
  • miljö

  Citera det här

  '