Artificial intelligence and Machine learning
: a diabetic readmission study

  • Robin Forsman
  • Jimmy Jönsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-juni-13
OriginalspråkEngelska
HandledareNiklas Gador (Handledare) & Kamilla Klonowska (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'