AR/VR applications in fashion retailing
: An exploratory study on the effectiveness of virtual try-on technology along the customer journey

  • Erik Nguyen
  • Alex Nguyen

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-aug.-18
OriginalspråkEngelska
HandledareOskar Christensson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'