At Ähra, Dygd och Mandom må inrotas vthi Krijgzfolckets modh och Sinne
: Utvecklingen av Svea Rikes krigslagstiftning under 1600-talet: En komparativ studie av 1621 och 1683 års krigsartiklar

 • Gustaf Crusensvärd

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats presenterar en komparativ studie av de svenska krigsartiklarna av år 1621 och 1683 och ämnar att genom analys avgöra vad som förändrades inom svensk krigslagstiftning under 1600-talet samt att härleda denna utveckling till de förhållanden som kan förmodas ha framkallat denna. Studien utgörs till stor del av en detaljjämförelse av de två uppsättningarna krigsartiklar för att avgöra de praktiska förändringar i lagstiftningen som tagit plats emellan de år de trädde i kraft.

  Tilldelningsdatum2015-jan.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Liljegren (Handledare) & Marie-Louise Rodén (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Historia

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Humaniora och konst (6)

  Nyckelord

  • armédisciplin
  • gustav ii adolf
  • karl xi
  • krigsartiklar
  • krigslagstiftning

  Citera det här

  '