”... att alltid ge bifall. Slippa avslagen. Men det funkar ju inte.”
: Frontlinjebyråkrater och handlingsutrymme

 • Johan Rintamaa

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2011-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHans Knutagård (Handledare) & Sven-Erik Olsson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • bostad först
  • socialsekreterare
  • sökanden
  • boendetrappa
  • frontlinjebyråkrat
  • handlingsutrymme
  • makt
  • reflexiv praktik
  • sociala kontrakt

  Citera det här

  '