Att använda Minecraft i SO-undervisningen
: En studie om en pedagogs perspektiv på spelets funktion för lärande

  • Fredrik Hägerstrand

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Den här studien handlar om hur en pedagog ser på Minecraft, hur det kan användas i klassrummet och vilka för- och nackdelar som existerar med att använda sig av detta verktyg i SO-undervisningen. Jag samlar in min data genom en semistrukturerad intervju med en pedagog som har erfarenhet av att använda sig av spelet i SO-undervisningen. Genom den insamlade datan får jag se ifall pedagogen är enig med tidigare forskning i frågan om man kan använda ett spel, i detta fall Minecraft, i SO-undervisningen. I första delen av detta arbete tar jag fram tidigare forskning och studier som pratar om ämnet. En av dessa är Jonas Linderoth som gjorde en studie 2004 kring det interaktiva mediet och hur det kan underlätta i skolmiljö och lärandet. Det jag kommer fram till är att studien kan vara utdaterad och inte relevant längre. Anledningen till detta förklarar jag i denna första delen och främst i diskussionskapitlet kring tidigare forskning. Jag plockar även upp en studie av Holly McBride som pratar om ämnet och en modell som visar hur man kan använda sig av spel i undervisningen samt en studie av John K. Lee och Jeffrey Probert som gjorde en studie på hur spelet Civilization III användes i ett amerikanskt klassrum. I den empiriska undersökningen så genomför jag en intervju med en pedagog som har erfarenhet av att använda spelet i klassrummet samt använder mig av en bok av Felix Gyllenstig Serrao som handlar om hur Minecraft kan vara ett pedagogiskt verktyg.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Minecraft
  • Spel
  • Datorspel
  • Lärande
  • Undervisning
  • SO-undervisning

Citera det här

'