Att arbeta med matematik utomhus
: - En förskoleklasslärares och två naturskolelärares syn på utomhusmatematik

 • Therése Lövström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med min studie är att se hur en förskoleklasslärare och två naturskolelärare ser på utomhusmatematik. Syftet är även att undersöka hur de beskriver sitt användande av utomhusmatematik och om de anser att utomhusmatematik är något vanligt förekommande i skolan.

  I studien har kvalitativ metod använts i form av intervjuer. Enligt vad som framkom i intervjuerna använder både naturskolelärarna och förskoleklass-läraren sig av utomhusmatematik i sin undervisning. De anser dock att allt för få använder sig av utomhusmatematik men de vill gärna att fler lärare ska använda sig av utomhusmatematik, då de ser naturen som en stor resurs.

  Studiens resultat är att utomhusmatematik, enligt naturskolelärarna och förskoleklassläraren, inte är något som vanligen används i skolan.

  Tilldelningsdatum2011-maj-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Charlotte Lindner (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • utomhuspedagogik
  • utomhusmatematik
  • naturskola 

  Citera det här

  '