Att beskriva en elev – en studie gjord i fem olika klasser kring pedagogers språkbruk i individuella utvecklingsplaner

 • Kristina Nilsson
 • Sandra Lanquist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilket språkbruk pedagoger använder sig av i individuella utvecklingsplaner och därmed vilken diskurs kring elever som tonar fram. Vi har valt att fokusera på den sociala delen i de individuella utvecklingsplanerna. I litteraturdelen har vi fokuserat på tidigare forskning kring hur elever skrivs fram i individuella utvecklingsplaner, där det visat sig att det finns en tendens att kategorisera in eleverna i olika fack. Vi har även en kort genomgång av diskursteori. I resultatdelen har utvecklingsplaner från 44 elever granskats där vi med hjälp av diskursteori studerat hur språket används och hur det kan tolkas. Resultatet visar att en diskurs framträder med en tydlig fram- och baksida. Framsidan har vi benämnt som ”den önskvärda elevens beteende” och baksidan som ”den icke önskvärda elevens beteende”. En slutsats som vi kunnat utläsa av vårt resultat är att eleverna i dessa individuella utvecklingsplaner skrivs fram med värderande ord. En bidragande orsak till detta kan vara att lärare styrs omedvetet in på blankettens utformning där det finns vägvisning för hur man kan skriva.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '