Att erhålla medlemskap i en arbetsorganisation

 • Moa Ohlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det nya samhällets arbetsliv kännetecknas av krav på flexibilitet på organisationer och individer. Syftet med uppsatsen är att beskriva på vilka kriterier utöver formella meriter sökande får medlemskap i en arbetsorganisation. Utgångspunkten i teorin är en beskrivning av förändringen mot ett allt mer flexibelt arbetsliv där individer så väl som organisationer ställs inför nya krav. Därefter beskrivs medlemskap i organisationer utifrån fyra kännetecken; tillhörighet, tillgång till resurser, utbytbarhet, samt utövande av kontroll. Empirin samlades in med kvalitativ metod genom intervjuer med arbetsgivarrepresentanter från fyra organisationer. Dessa organisationer ser olika ut vad gäller uppbyggnad, antal anställda samt krav på formella och informella meriter. Resultatet visar på att den känslan arbetsgivaren får vid anställningsintervjun och tron på att den sökande skall passa in i organisationen är av stor vikt vid anställningsförfaranden. Anställningsbarhet är beroende av organisationen och dess resurser. Hur en organisation ser på flexibilitet, något som de ofta ställer som ett informellt krav på sökanden, ser olika ut beroende på vilken organisation det är.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '