Att förebygga snedrekrytering till högre utbildning - delutvärdering av ett projekt i förskolan

 • Britt-Marie Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att belysa förskollärares syn på snedrekrytering och förskolans möjlighet att bidra till att förebygga sådan snedrekrytering. Denna undersökning är en delutvärdering av ett projekt ”att skapa framtidsdrömmar”. Utvärderingen tar upp hur förskollärare tänker om projektet och hur detta har påverkat barnen och dem själva i arbetet men också hur förskollärarna kan arbeta för att på lång sikt bidra till att förebygga snedrekrytering. Det teoretiska perspektivet i samband med social, kulturell och individuell snedrekrytering bygger på Bourdieus grundtankar om kapital, habitus och fält. För att undersöka hur förskollärarna har arbetat med projektet användes en kvalitativ metod och den halvstrukturerade forskningsintervjun. Resultatet pekar på att förskollärarna är mycket positiva till projektet men också svårigheterna i projektet. Det finns en insikt om långsiktigheten i projektet men också ett ökat kunskapsbehov, en medvetenhet och en förändrad handlingsberedskap i arbetet. Projektet medförde ett omfattande lärande för förskollärarna men även föräldrar och barn förändras. Resultatet kan tolkas ha att göra med vinster i lärande och utveckling.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '