Att förstå det barn förstår - en studie om pedagogers medvetnhet om sina barns förkunskaper

 • Anna Lindberg
 • Isabell Kristiansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet bygger på resultaten från en enkätundersökning, gjord bland barn och pedagoger, på en förskoleavdelning. Arbetet handlar om barns förförståelse om antalsuppfattning och siffersymboler, samt hur barnens pedagoger uppfattar barnens förförståelse inom detta matematikområde. Syftet med undersökningen är att kunna göra en jämförelse mellan barnens och pedagogernas enkäter. Resultatet av enkäterna visar att barnens kunskaper varierar mycket i förhållande till barnens ålder. Pedagogernas svar lämnade många funderingar hos oss men visade överlag att pedagogernas medvetenhet om barnens förförståelse varierade. Jämförelsen lyfts i diskussionen och visar pedagogernas medvetenhet gentemot barnens visade kunskaper i arbetets valda ämne. Arbetet kommer att vila på teoretiska utgångspunkter utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '