Att gå i svensk skola med invandrarbakgrund - en studie om kulturella möten

 • Carola Gustafsson
 • Lisa Månsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet handlar om de kulturmöten som en elev med invandrarbakgrund kan uppleva i mötet med en svensk skola. I uppsatsen presenteras historik och fakta om invandrarbarn. De frågor vi har valt att undersöka är om skolmaten anpassas till elevernas kulturella bakgrund och hur man förhåller sig till olika högtider i skolan. Problemen som uppmärksammas i litteraturen stämmer inte med den verklighet vi har stött på genom de intervjuer vi gjort. Exempel på detta är skolan, maten och högtiderna. För att få svar på undersökningen frågor har en kvalitativ intervjuform använts. Vi har vänt oss till elever i olika åldrar och på olika skolor. Resultaten visar olikheter mellan litteratur och intervjuer. De elever vi intervjuat med anser sig inte ha några problem med vare sig skolan, maten eller högtiderna. Man får stöd och hjälp i form av förberedelseklasser, maten anpassas och man firar oftast både sina egna och våra högtider.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '